Scholen worden steeds meer gezien als de drijvende kracht achter innovatie en ondernemerschap. Door onderzoek weten we steeds beter hoe we leerlingen de ruimte kunnen geven om zichzelf en hun ideeën te ontwikkelen. Het is aan scholen om het curriculum dusdanig vorm te geven dat leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien, zonder dat dit ten koste gaat van de resultaten: fouten maken mag, sterk nog: falen, dat is pas leren!

The Upgrade Society Educatie

Waar informatie overal te vinden is en verbindingen via sociale netwerken steeds sneller tot stand komen, is er ook een grote inefficiëntie als het gaat over het betekenisvolle faciliteren van dat ondernemerschap binnen het onderwijs.

Universiteiten en hogescholen kampen met bestaande procedures en processen die niet altijd meer de meest effectieve zijn in de huidige tijd. Terwijl via de zijlijn diverse educatie-tech initiatieven worden opgezet, is het nog geen gemeengoed om nieuwe wijze te adopteren en uit te proberen.

Welke leerlingen zouden het beste samen kunnen studeren? Welke zaken zouden best wel digitaal aangeboden kunnen worden en welke onderwerpen of fase komen het beste tot hun recht met een leraar voor de klas? Dit is best ingewikkeld zeker als er gewerkt wordt met oude structuren die het niet altijd toe laten om nieuwe paden te onderzoeken.

 

The Upgrade Society Educatie laat de juiste leerlingen alvast met de juiste onderwerpen samen werken aan studie doelen.

Dit doen we door het slim in kaart brengen van de leerlingen en hun leer behoefte, daarnaast bieden we een gepersonaliseerde leeromgeving waarin samen kan worden gewerkt aan studieonderwerpen. Heb jij goed in kaart welke behoefte er bij welke leerling speelt? Welke leer data is er beschikbaar binnen jullie universiteit of hogeschool?

The Upgrade Society Educatie biedt een manier om langzaam in lijn met de organisatieverandering te werken richting de nieuwe werkvormen van de toekomst. We trainen leraren vanuit agile werkwijze om te gaan met hun vak en faciliterend te zijn in de reis die leerlingen afleggen naar de werkvorm die het meest effectief bij hen werkt.

 

The Upgrade Society Educatie kan makkelijk geïntegreerd worden met de bestaande structuren en hiërarchieën. Bovendien helpt het de transformatie van vraag en aanbod binnen het schoolsysteem future proof te maken.