Insights

Overleg met de richting bepaling

The Upgrade Society faciliteert haar klanten in het verkrijgen van inzicht in de ambities die deze heeft. De sessies hebben een strategisch karakter en zijn gericht op het ondersteunen van  management teams, directie teams en ecosysteem beheerders.

In elk geval de aangewezen personen die verantwoordelijk zijn voor het distribueren van de missie en de visie van de organisatie in de vorm van een impact statement en bijbehorende subdoelen. Dit ten behoeve van het inrichten van het platform en bij kleinere organisaties het helpen van de juiste richting voor bijvoorbeeld innovatie. 

De sessie houdt een eerste intake in met daarin het aanscherpen van de Insights sessie. De werkelijke Insights sessie is een context waarin verschillende expertise van The Upgrade Society de klant helpen de doelstellingen te vertalen naar eenduidige richting en eenduidige doelstellingen. 

©2020 door The Upgrade Society. Met trots gemaakt door Natascha Holwedel