top of page
achtergrond_quote_header-13.jpg

De 3 horizonnen vertellen ons net zoveel over onszelf als over onze business.

Toen ik voor de eerste keer leerde over de 3 horizonnen van McKinsey was dat voor mij echt een eye opener. 3 gebieden, domeinen van activiteiten waarin de derde vooral mijn aandacht kreeg. Horizon 3 met zijn innovatieve karakter paste prima bij mij. Ik voelde er me thuis. Het was dan ook toen dat ik meteen door had dat ik iets in de innovatie context moest gaan doen en waarom ik me niet gelukkig voelde in mijn baan die vooral over sales executie ging. Ik wilde creëren, ontwikkelen, uitvinden en onderzoeken. De drie horizonnen zeggen iets over de mensen in de horizonnen en hun aandacht voorkeur maar ook over in hoeverre een organisatie daar ruimte aan kan geven, of het er op ingericht is.De drie horizonnen uitgelegd:

Horizon 1:

Een plek waarin met een focus van 1 jaar wordt gekeken naar business as usual, naar operational excellence en naar zoveel mogelijk euro’s voor elk uur dat er gewerkt wordt. De perfecte plek voor lean management, optimalisatie. De mensen in deze horizon gaan erg lekker op helder beschrijving, duidelijke input en output verwachtingen en de bijpassende kpi’s.


Horizon 2:

“Waar zouden we ons pakje boter nog meer kunnen verkopen?” Hetzelfde doen maar dan in een andere context, in search of the new marketplace! Horizon helpt bij het uitbreiden van markt segment zit op een iets langere tijdlijn meestal ergens tussen 2-4 jaar. Vaak vinden de incrementele innovaties hier plaats samen met horizon 1.


Horizon 3:

Daar waar het nieuwe ontstaat en ideation (verzamelen en uitwerken van ideeën) essentieel is om tot nieuwe inzichten te komen. Ook wordt hier gebruik gemaakt van een andere skillset. Eentje die gaat over jezelf nog meer openzetten voor nieuwe inzichten, toekomstbeelden etc. We noemen dit de growthmindset. Of wel loslaten van oude overtuigingen en paradigma en het toe laten van nieuwe perspectieven.

De reden om het model te implementeren heeft een aantal argumenten:


Hoeveel ben je bezig met nu en morgen? Hoeveel ben je bezig om verder naar voor te kijken? In welke mate ben je bezig je eigen mindset open te stellen voor de nieuwe tendensen om je heen?Portfolio management

Door portfolio management over de drie horizonnen komt er meer inzicht over de verschillende projecten en in welke stadia deze zijn voor de bottom line (wat houden we potentieel aan omzet over). Daarnaast kan er met niveaus worden gewerkt waarin een innovatie of project zich bevindt zodat er een idee ontstaat welke langer termijn waarde een innovatie heeft voor de organisatie, dit kan immers meer zijn dan enkel omzet.


Door de horizonnen van aandacht goed in kaart te hebben, projecten er op te plotten, medewerkers eropaan te laten sluiten, ontstaat er automatisch een stand van organisatievernieuwing

Medewerker betrokkenheid

Door de horizonnen te laden met de profielen van de juiste professionals de daarin horen vormen ontstaat er een nieuw beeld van waar professionals binnen de organisatie het beste tot hun recht komen. Toen we nog niet te maken hadden met de grote transities waarin we nu collectief zitten, was het logisch dat er 1 horizon was: Horizon 1. Want daar wordt geld verdient op basis van de huidige technologie. Echter met de komst van nieuwe tech en de grote veranderingen in de wereld vraagt het om op een slimmere wijze met kennis en persoonlijkheden om te gaan binnen en buiten de organisatie. Het plaatsen van de juiste mensen in de juiste horizon is dan ook essentieel om een organisatie langer termijn gezond en toekomst ready te houden.


Organisatievernieuwing

Door de horizonnen van aandacht goed in kaart te hebben, projecten er op te plotten, medewerkers eropaan te laten sluiten, ontstaat er automatisch een stand van organisatievernieuwing. In beeld komen zowel de kwaliteiten van de organisatie als de valkuilen (lees: waar we projecten en/of mensen missen om doelen te behalen). Dit inzicht kan helpen met een strategie te ontwikkelen om toekomst bestendig te worden.


Wat het model verteld over onszelf

Het model is ook een interessante vorm om op persoons niveau te leggen: Hoeveel ben je bezig met nu en morgen? Hoeveel ben je bezig om verder naar voor te kijken? In welke mate ben je bezig je eigen mindset open te stellen voor de nieuwe tendensen om je heen?Het model is een model dat op verschillende abstractieniveaus waarde heeft. In een wereld waarin stress om de grotere dynamieken om ons heen aan de orde van de dag is neigen we naar een dag tot dag focus te gaan. Dit is immers wat onze coping mechanisme met ons doen en dus ook met onze organisaties. Terwijl nu, juist nu Horizon 3 essentieel is om te bezetten, in onszelf, in onze bedrijven. Het vraagt een her-kalibratie van de dingen hoe we, waarom we en wat we precies doen.


Advies is dan ook op een gestructureerde wijze en uitnodigend met elkaar eerst de stress te benoemen, te adresseren. Om daarvan uit samen een Horizon 3 te creëren vanuit nieuwsgierigheid, vanuit innovatie. Design thinking principes kunnen helpen met de structuur, echter de mindset is vooral los laten van het oude en samen een doel vast stellen waaraan die nieuwe inzichten gelieerd mogen worden. We noemen dit een moonshot, een bhag, daarover in een nieuwe blog meer.


Meer informatie vind je ook in het boek 50 Experttips voor betekenisvolle organisaties: Bestel het hier


98 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page