top of page
achtergrond_quote_header-13.jpg

De "magie" van teams

Mensen die eens in een team hebben gewerkt dat lekker liep, weten dat als er een goede flow is, er meer wordt bereikt. Soms is dat “per toeval” zo, soms wordt er heel bewust gekeken wie er goed bij wie past.

Een goed werkend team komt tot stand als men vanuit talent en zelfregulatie kan bijdragen aan een gezamenlijk perspectief dat tot vervulling leidt.

Vanuit the upgrade society kijken we dan ook naar coping mechanisme gecombineerd met mate van bewustwording om teams te laten functioneren.

Zelfregulatie leidt tot de volgende essentiële vragen: Hoe zorgen we dat iemand vanuit zijn kracht kan bijdragen? Hoe zorgen we ervoor dat er een veilige context is waarin iemand nog niet gereguleerde kanten kan oefenen die zo tot persoonlijk leiderschap leiden?

Zo kan een kwaliteit zijn dat men veel kan dragen voor de groep, dit vaak met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De persoon vindt dit fijn en ontleend hier ook een deel eigenwaarde aan. Deze vervulling laat hem/haar lang veel werk verzetten wetende dat deze loyaliteit het team ver gaat brengen. Dit is los van wat iemand kan, dit gaat vooral hoe iemand zichzelf verhoudt met zichzelf en met de ander waar hij/zij mee werkt.


Echter zit ook een mogelijke valkuil als het gaat over overbelasting, geen hulp vragen als het teveel is en uiteindelijk overspannen worden. Hoe we hier meer om gaan als team, als omstanders zegt veel over hoe communicatie leeft binnen een team/organisatie. Hoeveel ruimte is er om de persoon die blijft dragen door middel van reflectie uit te nodigen om meer te delegeren, hulpvragen te stellen, niet voor het collectief maar met het collectief te werken?


Samen doelen bereiken, persoonlijke groei in relatie met jezelf en de ander. Dat is teamwerk!

Grofmazig zijn er drie niveaus waarop we kunnen kijken of een samenwerking succesvol gaat zijn:


De gezonde persoonlijkheidskenmerken

Het beschrijven van het menselijk gedrag, de talenten en de identiteit kan makkelijk met het model van Bateson & Dilts (Figuur 1). Echter als we daadwerkelijk inzoomen op de wijze waarop mensen wel of niet goed met elkaar kunnen werken is het uitwerken van het karakter van een persoon een belangrijke maker of breker van een vruchtbare samenwerking. Zoals eerder aangegeven kan een persoon vanuit een niet gezonde attitude een onderdeel van een teamprobleem worden. Daarnaast zit er in elke karakterstructuur een kwaliteit die als uitgangspunt dient te worden genomen. Dit kan enkel als degene met een bepaalde karakterstructuur en dus kwaliteit het vermogen heeft om zichzelf in een gereguleerde staat te brengen en verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar gedrag. Een doelstelling van een team met een team contract zou dan ook moeten zijn om te werken aan persoonlijke groei om in relatie tot een ander de eigen vermogens tot regulatie verder te onderzoeken en “aan te gaan”.


Figuur 1 Piramide Bateson & Dilts

De gezamenlijke binding met het einddoel

Binding met het doel waar aan een team werkt dat goed functioneert dient intrinsiek te zijn, van binnenuit te komen. Een team dat goed werkt functioneert vanuit een perspectief dat verbindt. (figuur 2) Dat kan een heel groot doel zijn, dat kan ook de gezamenlijke vervulling zijn van een moeilijk technisch probleem werken. Het gaat erom dat verbinding op het niveau waar vervulling is voor de teamleden essentieel is voor de momenten dat er wat uithoudingsvermogen nodig is om door te gaan. Werken vanuit een gezamenlijke thema is dan een sterke katalysator.


Figuur 2 Team UitdagingOp skills level complementair

Skills zijn er in veel verschillende soorten mate en vaak in de huidige tijd worden vaak 21 -eeuwse skills genoemd. Het team vertegenwoordigt skills die het al kan maar vertegenwoordigt ook een collectief latente skillset. Dit groeipotentieel of “skills door samenwerking” is voor een team een asset die enkel tot stand komt als er een bepaald niveau van verbinding is. Ook is er sprake van een waarde als “flow” “synergie”, niet erg vatbaar maar wel merkbaar als een team samen tot een werkelijk verbonden wijze van samen werken komt.


De conclusie van een goed team is dat het bij toeval kan ontstaan maar ook heel gericht/geplanned. Zolang er maar voldoende zelfreflectie bij de teamleden is om op basis van verschillen en wellicht gaten in de team dynamiek consensus te bereiken. Dat is dan ook precies waar we als the upgrade society aan werken. In teams die middels gezamenlijke doelen aan professionele groei werken in autonomie maar in relatie tot elkaar.


Meer weten over hoe een team optimaal werkt, hoe dit organisatie breed ondersteund door technologie in te richten? Lees het boek dat we hierover schreven. Of neem contact met ons op: hello@theupgradesociety.com103 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page