Organisaties worden uitgedaagd om waarde te creëren voor hun klanten, medewerkers en ecosysteem. Daarnaast is een bedrijf een onmiskenbaar element binnen het innovatie vermogen van een economie. Een gezonde organisatie investeert in innovatie op structurele wijze en betrekt het mens potentieel hier maximaal in. De innovatie context is dan ook de ideale plek om aan organisatieontwikkeling te werken en professionele ontwikkeling.

The Upgrade Society Works

Waar mogelijkheden binnen een organisatie ontstaan om bij te dragen aan de doelstellingen terwijl een professional werkt aan zijn/haar eigen ontwikkeling is dit vaak ook ondoorzichtig. Waar vindt wat plaats? Hoe kan de medewerker een onderdeel van de innovatieketen worden? Wat betekend innovatie voor de medewerker binnen het bedrijf?

Organisaties zetten vol op innovatie in en The Upgrade Society Works juicht dit ten volste toe, echter de wijze waarop het ingezet wordt is vaak nogal smal. Het kan efficiënter, op een meer integrale wijze en meer betrokkenheid van de professionals binnen de organisatie. The Upgrade Society Works opteert dan ook om de professionele ontwikkeling op een lijn te brengen met de strategische doelstellingen.

Welke medewerkers zouden het beste samen kunnen werken aan organisatie doelen terwijl ze met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn? Dit is best ingewikkeld zeker als er een grote “span-of-control” is. The Upgrade Society Works laat de juiste professionals werken aan de juiste initiatieven ondersteunt met online en offline kennis.

Dit doen we door het slim in kaart brengen van de professionals en hun ontwikkel behoefte, daarnaast bieden we een gepersonaliseerde leeromgeving waarin samen kan worden gewerkt aan experimenten of thema’s.

The Upgrade Society Works biedt een manier om in lijn met de organisatieverandering te werken richting de nieuwe werkvormen van de toekomst. We trainen managers vanuit agile werkwijze om te gaan met hun vak en faciliterend te zijn in het soort leidinggeven dat de medewerkers ondersteund bij het behalen van de organisatie en professionele doelstellingen.

The Upgrade Society Works past goed bij organisaties die aan de slag willen met, of al reeds aan de slag gegaan zijn met: Design thinking, Lean Startup, Agile.  

The Upgrade Society Innovatie kan makkelijk geïntegreerd worden met bestaande structuren en hiërarchieën. We kunnen bestaande taken vertalen naar initiatieven en deze matchen met de juiste teams om zo, bijvoorbeeld scrums, optimaal te faciliteren zowel in de kern teams als de extended teams later in de betreffende sprints.