top of page
Lampje.jpg

Privacy

Privacyverklaring van the upgrade society b.v.

​​

Verantwoordelijkheid​

The upgrade society B.V., geregistreerd aan de willem klooslaan 83, 5615nm in Eindhoven, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

The upgrade society kan derden inschakelen voor het leveren van service en het onderhouden en verbeteren van haar producten. Deze derde partijen kunnen beperkt toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. Ook zij zijn verplicht zich te houden aan deze Verklaring en alle geldende wetgeving.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens​

Om u in het kader van onze service in verbinding te brengen met bedrijven die initiatieven op onze website aanbieden, vragen wij u eerst om een gratis gebruikersaccount te openen.  Via dit account verzamelen wij uw inloggegevens - uw gebruikersnaam en uw wachtwoord ('Login Data'). Daarna vragen we om uw persoonlijke informatie ('Persoonsgegevens'), zoals uw naam en contactgegevens, evenals verplichte en vrijwillige gegevens over uzelf. Verder is het mogelijk, dat we automatisch data om technische of statistische redenen verzamelen tijdens het gebruik van de the upgrade society-website en diensten, zoals uw IP-adres, bezochte sites, enz. ('Algemene gegevens').

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over uw inloggegevens, persoonlijke informatie en algemene gegevens die betrekking hebben op u als identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw post- en e-mailadres, inclusief gebruiksgegevens, zoals uw IP-adres.

Alle bovengenoemde gegevens worden elektronisch verwerkt in machineleesbare vorm en opgeslagen in onze eigen database in Europa.

Gebruik van persoonsgegevens​

The upgrade society gebruikt uw Persoonsgegevens uitsluitend om uw profiel te matchen met initiatieven die aangeboden worden binnen de webapp omgeving. 

Indien u daar uitdrukkelijk mee instemt, kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor reclame- en marketingdoeleinden, zoals een nieuwsbrief.​

The upgrade society zal uw Persoonsgegevens niet aan derden verkopen, noch zal the upgrade society deze gegevens elders op de markt brengen. the upgrade society-medewerkers en servicepartners zijn allen verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

We slaan uw Persoonsgegevens op in servers binnen de Europese Unie. The upgrade society verplicht de dienstverleners die deze servers ter beschikking stellen om zich te houden aan de AVG en uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Keuzevrijheid​

U behoudt de volledige controle over alle Persoonsgegevens die u aan the upgrade society verstrekt. U kunt uw accountprofiel te allen tijde wijzigen. Houd er rekening mee dat dit van invloed is op uw matchscore.

Bewaartermijn 

The upgrade society bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan. De bewaartermijn varieert afhankelijk van het soort gegevens.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

Uw toestemming om ons privacy beleid en onze algemene voorwaarden toe te passen vormt de wettelijke basis voor verwerking van uw gegevens.​

Cookies​

Wanneer u onze website bezoekt en van onze service gebruik maakt, kunnen wij zogenaamde 'cookies' gebruiken om uw bezoek aan onze website af te stemmen op uw behoeften. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die uw computer opslaat. Na uw browsersessie worden de meeste cookies automatisch van uw harde schijf verwijderd. Zogenaamde 'permanente cookies' worden op uw computer opgeslagen en stellen ons in staat u bij uw volgende bezoek aan onze website te herkennen. Indien u geen cookies op uw computer wenst te laten opslaan, kunt u dit weigeren via de instellingen van uw internetbrowser (zie hieronder).

Google Analytics​

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ('Google'). Wij gebruiken Google Analytics om beter te bepalen hoe onze website wordt gebruikt en om onze service te verbeteren. Google Analytics maakt eveneens gebruik van cookies. Cookies slaan informatie op zoals IP-adres, browsertype en besturingssysteem van uw computer, evenals de URL van de verwijzende site. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen naar en opgeslagen in servers in de Verenigde Staten. In geval van IP-anonimisering zal Google het laatste gedeelte van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) inkorten en anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar de servers van Google in de VS gestuurd en door Google verkort. In opdracht van the upgrade society zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en het leveren van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt het opslaan van cookies met behulp van de daarvoor geëigende instellingen van uw browser blokkeren. Wij wijzen u er op, dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google, zoals hierboven uitgelegd.
Door het downloaden en installeren van de plug-in voor de browser op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, kunt u het genereren en verwerken van uw gegevens met behulp van cookies (inclusief uw IP-adres) door Google blokkeren.

Veiligheid​

The upgrade society besteedt alle aandacht aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Uw gegevens zijn zorgvuldig beschermd tegen verlies, vernietiging, vervorming/vervalsing, bewerking en ongeautoriseerde vrijgave, evenals ongeoorloofde openbaarmaking met technische of organisatorische middelen.

Uw wachtwoord beschermt de toegang tot uw gratis gebruikersaccount. Daarom mag u uw wachtwoord nooit met derden delen en dient u uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.

Bij het invoeren van uw persoonlijke gegevens op onze website dragen we deze over met Secure-Socket-Layer ('SSL')-technologie, die de industriestandaard vormt.

Minderjarigen​

The upgrade society verzamelt in geen geval en bewust Persoonsgegevens van minderjarigen, deze op enigerlei wijze gebruiken of zonder toestemming doorgeven aan derden.

Verwijderen van gegevens​

Door gebruik te maken van de 'delete account'-knop, kunt u te allen tijde uw account verwijderen, inclusief uw Persoonsgegevens. Dit annuleert automatisch alle lopende procedures in het matching proces. Uw account wordt conform de wettelijke voorschriften geannuleerd.

We verwijderen uw account en persoonlijke gegevens eveneens uiterlijk 12 maanden automatisch en volgens de wettelijke voorschriften na uw laatste login in ons systeem.

Recht op informatie ​

Als u vragen heeft
- betreffende ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of
- hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, of
- in het geval u bezwaar heeft of
- in het geval dat u uw persoonlijke gegevens wil downloaden, of
- als u een klacht heeft
kunt u te allen tijde contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van uw privacy via mail@theupgradesociety.com.

Termen 

The upgrade society B.V. – ‘the upgrade society/wij/ons’

Gebruiker van The upgrade society software en diensten – ‘u/uw’

Uw persoonlijke gegevens – ‘Persoonsgegevens’
Uw IP adres, bezochte websites, etc. – ‘Algemene gegevens’

Google Analytics, Google Inc. – ‘Google’

Algemene verordening inzake gegevensbescherming – ‘AVG’

Privacyverklaring – ‘Verklaring’

The upgrade society B.V.
Kantoor: Willem Klooslaan 83 5615NM
Directeur: Rolf van Haren
Email: mail@theupgradesociety.com

Deze versie dateert van: December 2020

bottom of page